ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ

Ανδρέας Χατζηχαμπής
01/08/2014
0 Σχόλια

ΠΟΙΗΣΗ

1. Απ’ τ’ αλωνάκι της σιγής, Λεμεσός, 2002

2. Στην ακτή των ποιητών, Βιβλιεκδοτική, Λεμεσός, 2008

3. Όνειρα Αμενηνά, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΜΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 2014

 

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ

1. Χερσόνησος Ακρωτηρίου: περιβαλλοντική περιήγηση. Α. Χατζηχαμπής, Δ. Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Χ. Ιωάννου και Γ. Γεωργίου (2011). Λεμεσός, Κύπρος: Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης.

2. Οικολογία απειλούμενων παράκτιων οικοσυστημάτων της Κύπρου. Α. Χατζηχαμπής & Α. Δελλά (2007). Λευκωσία, Κύπρος: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών – Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

3. Οι πεταλούδες της Κύπρου αποκαλύπτονται. Α. Χατζηχαμπής & Δ. Παρασκευά-Χατζηχαμπή (2006). Λεμεσός, Κύπρος: Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης.

4. Βιολογία διατήρησης απειλούμενων παράκτιων οικοσυστημάτων της Κύπρου. Α. Χατζηχαμπής (2005). Διδακτορική Διατριβή. Αθήνα, Ελλάδα: ΕΚΠΑ.

 

ΑΛΛΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει βιβλία, άρθρα που δημοσιεύτηκαν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων μετά από επιστημονική αξιολόγηση – κρίση, άρθρα σε βιβλία και ερευνητικές εκθέσεις / μελέτες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *