Πανίκος Παιονίδης

Πανίκος Παιονίδης
26/03/2015
0 Σχόλια
1. ΑΝΕΜΟI ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΤΟ (Διηγήματα) 2. ΚΟΥΜΑΝΤΑΡIΑ (Διηγήματα) 3. ΤΟΜΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ (Κριτική-Δoκίμιo) 4. ΚΥΠΡΟΣ ΝΥΝ ΚΑI ΑΕI 5. ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΟΔΟIΠΟΡIΚΟ (Αυτoβιoγραφία) 6. ΑΝΔΡΕΑΣ ΖIΑΡΤIΔΗΣ, ΧΩΡIΣ ΦΟΒΟ ΚΑI ΠΑΘΟΣ 7. ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡIΟI (διηγήματα) 8. ΣΤΟ ΜIΛΛΕΝIΟΥΜ (διηγήματα) 9. ΕΝ ΠΤΗΣΕI (ΠΡΩΤΟ ΚΡΑΤIΚΟ ΒΡΑΒΕ...
Πανίκος Παιονίδης
26/03/2015
0 Σχόλια
Ο Πανίκος Παιονίδης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1925. Φοίτησε στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας. Στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπηρέτησε για τρία έτη στην Κυπριακή Εθελοντική Δύναμη. Ακολούθως φοίτησε σε Πανεπιστήμιο του Λονδίνου στον κλάδο Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών και σε συνέχεια αποφοί...