Ο «ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΩΝ»

Slider
13/07/2015
0 Σχόλια
Ο «ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΩΝ»

Ο «ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΩΝ»

Στίχος: Κωστή Παλαμά

Μουσική: Σπ. Σαμάρα

Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, αγνέ πατέρα
του ωραίου, του μεγάλου και τ’ αληθινού
Κατέβα, φανερώσου κι άστραψε εδώ πέρα
στη δόξα της δικής σου γης και τ’ ουρανού
Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι
Στων ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή
Και με το αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι
και σιδερένιο πλάσε και άξιο το κορμί
και σιδερένιο πλάσε και άξιο το κορμί
Κάμποι, βουνά και θάλασσες φέγγουνε μαζί σου
σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός
Και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου
Και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου
Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, κάθε λαός, κάθε λαός
Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, κάθε λαός!

Οι Παρτιτούρες:

Ολυμπιακός Ύμνος 1

Ολυμπιακός Ύμνος 2

Ολυμπιακός Ύμνος 3

Ολυμπιακός Ύμνος 4

Ολυμπιακός Ύμνος 5

Ολυμπιακός Ύμνος 6

Ολυμπιακός Ύμνος 7

Ολυμπιακός Ύμνος 8

Ολυμπιακός Ύμνος 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *