ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ

Slider
01/01/2014
0 Σχόλια
ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ

LIMASSOL-GYMNASIUM-1925-1_5

Περί μελέτης πολιτισμού της πόλης μας,
μέσω των δημιουργών της

(Σημείωμα του Προέδρου της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού:  «Βασίλης Μιχαηλίδης»)

Γράφει ο Κρίστης Χαράκης

Το «Δημιουργούν», είναι η καρδιά του πολιτισμού, και με τον παλμό του, φέρνει τον δημιουργό και τη δημιουργία του, σε μια συνεχή πάλη με τον χρόνο. Ο δημιουργός, παράγει πολιτισμό πάντα σε συνάρτηση της δημιουργίας με τον χρόνο. Και, μια δημιουργία με πνευματική υπεροχή, σε μια διαδικασία δημιουργικής «αυτοποίησης», γίνεται το «Δημιουργούν» που νικά τον χρόνο! Είναι, τότε, που λέμε ότι, η ζωντανή δημιουργία αψηφά τις ταχύτητες του χρόνου, και με τη διαχρονικότητά της, «προκαλεί» την «προσάρτηση» του δημιουργού στις Μούσες και τις Χάριτες»!

Όταν οι άνθρωποι ασχολούνται με τον πολιτισμό,
βελτιστοποιούνται οι κοινωνίες

<<<->>>

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η θεματική αυτή θα στοιχειοθετηθεί στη βάση ενός αρχειακού έργου των θεμελιωτών ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών, που επηρέασαν/ επηρεάζουν τους πολιτιστικούς βηματισμούς του τόπου μας και κυρίως της πόλης μας, όπως και θεμελιακά έργα της περί πολιτισμού πορείας της Λεμεσού και της Κύπρου, με αναλύσεις, θέσεις, κριτικές παρατηρήσεις/ σημάνσεις, που μορφοποιούν σχέσεις επαφών των ψυχικών και κοινωνικών συστημάτων με την εξελικτική πορεία του πολιτισμού μας. Θεμελιωτής πολιτισμού ορίζεται ο αυτουργός μιας πνευματικής δημιουργίας, που αποτελεί μοχλό στην όλη εξελικτική πορεία του εν γένει πολιτισμικού γίγνεσθαι. Κάθε πνευματική δημιουργία που βελτιστοποιεί τον Άνθρωπο, παλαιότερη και σύγχρονη, και επανεισάγει θεμελιακό έργο στην όλη εξελικτική πορεία του πολιτισμού, εμπίπτει στα θεμελιακά έργα.

Το όραμα «περί μελέτης πολιτισμού της πόλης μας, μέσω των δημιουργών της», αποτελεί στόχο έρευνας της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού: «Βασίλης Μιχαηλίδης». Στη βάση αυτού του οράματος η Εταιρεία μας ξεκίνησε από φέτος την κατασκευή της δικής της ιστοσελίδας και την περισυλλογή αρχειακού υλικού.

Στο έργο αυτό, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις δημιουργικές αναδράσεις από και προς το εσωτερικό περιβάλλον του κάθε δημιουργού, με τις αναδράσεις από και προς τους βηματισμούς της ιστορίας του πολιτισμού μας.

Η διάσταση του Χρόνου, από το «Τώρα» προς το «Πριν», και από το «Πριν» προς το «Τώρα», αποτελεί μια μεταβλητή επαφών των ψυχικών και κοινωνικών συστημάτων με προσδοκώμενους βηματισμούς του πολιτισμού από και προς το «Μετά». Αυτό γίνεται κατορθωτό στην εφαρμοσμένη έρευνα είτε μέσω της «αλληλοδιείσδυσης» των δημιουργικών ιδεών είτε μέσω «δομικών συζεύξεων» και των αδιαχώριστων συμπλεύσεων των δημιουργικών αναδράσεων μεταξύ του εσωτερικού περιβάλλοντος του κάθε δημιουργού, συμμέτοχου του πολιτισμού, και του εξωτερικού πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Η κατηγορία αυτή της ιστοσελίδας μας, στηρίζεται σε μια μεθοδολογία, όπου ο πολιτισμός θεμελιώνεται στον «διάλογο» με το έργο των δημιουργών μας. Συνεπώς, ο διάλογος «περί μελέτης πολιτισμού της πόλης μας», είναι υπόθεση εφαρμοσμένης έρευνας, που καλύπτει τόσο την «εν ενεργεία πραγματικότητα» των σύγχρονων εν ζωή Κυπρίων λογοτεχνών και καλλιτεχνών, όσο και της «δυνητικής πραγματικότητας» της σειράς του «κύκλου των χαμένων Κυπρίων ποιητών», κάτι που θα απασχολήσει μια ειδική επιτροπή της Εταιρείας μας.

Η σελίδα αυτή, εκτός από τη μελέτη του έργου των λογοτεχνών μας, που νοηματοδοτεί ως στοιχείο ανάδρασης την «περί πολιτισμού» πορείας της πόλης μας, θα φιλοξενεί θέσεις και τοποθετήσεις μελών μας, αλλά και άλλων συνεργαζόμενων προσώπων και οργανώσεων, με θεματική τον πολιτισμό ως τη μεταβλητή βελτιστοποίησης της κοινωνίας μας.

Μια κοινή προσπάθεια εθνική ή/ και ευρωπαϊκή δυνητικά μπορεί να στήσει καινοτομίες με «δομικές συζεύξεις», όπου ο τόπος μας πρωτοστατεί φύσει και θέσει σε ζητήματα πολιτισμού, δίδοντας τα εχέγγυα ενός Επιμελητηριακού Συστήματος για τις Τέχνες και τον Πολιτισμό.

Δρ Κρίστης Χαράκης
13 Αυγούστου, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *